Thời SựTin Tức

Quy định vùng chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn Đắk Lắk

Quy định vùng chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn Đắk Lắk

15:08, 10/09/2021

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND quy định khu vực không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn Đắk Lắk.

Theo đó, khu vực không được phép chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi (trừ loại vật nuôi làm cảnh, loại vật nuôi trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường) trên địa bàn tỉnh bao gồm: Khu vực thuộc tổ dân phố thuộc phường của thành phố, thị xã; tổ dân phố thuộc thị trấn của các huyện và khu dân cư ở trung tâm các xã trên địa bàn tỉnh.

ảnh
Chăn nuôi quy mô trang trại trên địa bàn huyện Cư Kuin.

Vùng nuôi chim yến là vùng nằm ngoài khu vực không được phép chăn nuôi nêu trên. Đối với các nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực (ngày 23-8-2021) nhưng không đáp ứng quy định thì phải giữ nguyên trạng, không được cơi nới; nhà yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300 m thì không được sử dụng loa phóng phát âm thanh.

Về chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi, đối tượng hỗ trợ là các cơ sở chăn nuôi có thường xuyên từ một đơn vị vật nuôi trở lên nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi (trừ cơ sở nuôi chim yến) và xây dựng, hoạt động trước ngày 23-8-2021 phải di dời cơ sở chăn nuôi đến khu vực được phép chăn nuôi hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi trước ngày 1-1-2025 và được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định.

ảnh
Nhà yến được xây dựng trên địa bàn thị trấn Ea Súp (huyện Ea Súp).

Cụ thể, hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 6 tháng, với mức hỗ trợ tương đương 30 kg gạo/tháng/lao động theo giá do cơ quan có thẩm quyền công bố tại thời điểm hỗ trợ. Số lao động được hỗ trợ tùy thuộc vào quy mô chăn nuôi. Đối với việc hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi, mức hỗ trợ từ 2 triệu đồng đến 30 triệu đồng tùy theo quy mô chăn nuôi.

Bên cạnh đó, Nghị quyết này cũng quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề đối với các hộ chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi, phải chấm dứt hoạt động chăn nuôi.

Trường hợp, các cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi như quy định, nhưng không thực hiện di dời hoặc không chấm dứt hoạt động chăn nuôi sau ngày 31-12-2024 thì sẽ không được hưởng chính sách hỗ trợ, đồng thời bị xử lý theo quy định.

Minh Thuận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button