Thời SựTin Tức

Phát động cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến trong công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng”

Phát động cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến trong công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng”

16:51, 10/09/2021

Sở NN-PTNT vừa phát động cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến trong công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng”. 

Cuộc thi được tổ chức nhằm cổ vũ, động viên tinh thần đổi mới, sáng tạo, nhiệt huyết của người làm nghề rừng; thu hút hơn nữa sự chung tay vào cuộc của toàn xã hội đối với công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng. Đồng thời tiếp  tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân về giá trị, vai trò của rừng đối với xã hội, kinh tế, môi trường, quốc phòng, an ninh.

Thông qua cuộc thi sẽ tìm ra được giải pháp, sáng kiến mới có tính sáng tạo, đột phá; có tính khả thi, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn tại tỉnh nhà để thí điểm, triển khai, áp dụng và nhân rộng vào trong hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; góp phần hoàn thành và vượt các chỉ tiêu về lâm nghiệp mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.

Kiểm lâm Vườn Quốc gia Chư Yang Sin tuần tra bảo vệ rừng (Ảnh minh họa)

Nội dung cuộc thi là những đề xuất, đề nghị, kiến nghị giải pháp, sáng kiến phải mang tính đổi mới, sáng tạo, có tính đột phá, khả thi và phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn của ngành lâm nghiệp tại địa phương. Trong đó, tập trung vào một số nội dung chính như: công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân về giá trị, vai trò của rừng đối với xã hội, kinh tế, môi trường, quốc phòng, an ninh; cơ chế, chính sách về lĩnh vực lâm nghiệp; quy hoạch rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; công tác bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng; phục hồi và phát triển rừng; sử dụng bền vững tài nguyên rừng; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lâm nghiệp; kiện toàn tổ chức, bộ máy quản lý nhà nước, tổ chức sản xuất ngành lâm nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp; ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong hoạt động quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng và phát triển rừng và các nội dung khác có liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp.

Đối tượng tượng dự thi là các tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên… trên địa bàn tỉnh. Mỗi tác giả chỉ được tham gia 1 bài dự thi. Trường hợp tác giả gửi nhiều bài dự thi hoặc tham gia nhiều nhóm tác giả thì sẽ lấy bài dự thi cuối cùng gửi đến Ban Tổ chức (tính theo dấu bưu điện).

Hình thức dự thi dưới dạng bài viết (viết tay hoặc đánh máy) của cá nhân hay nhóm tác giả về giải pháp, sáng kiến trong công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng. Đối với các bài dự thi về ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ thì ngoài bài viết thì cần gửi kèm đĩa CD lưu trữ phần mềm ứng dụng, video hướng dẫn.

Thời gian nhận bài dự thi bắt đầu từ tháng 9- 2021 đến ngày 1-2-2022 (đối với những bài dự thi gửi theo đường bưu điện thì thời hạn được tính theo dấu bưu điện). Thời gian dự kiến trao giải thưởng vào tháng 3-2022.

Cơ cấu giải thưởng: 1 giải Nhất: 20.000.000 đồng/giải; 2 giải Nhì: 10.000.000 đồng/giải; 3 giải Ba: 5.000.000 đồng/giải; 10 giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải.

Bài dự thi gửi về Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk, địa chỉ số 49 Hùng Vương, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ngoài phong bì thư ghi rõ: Bài dự thi Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến trong công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng”.

Bảo Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button