Covid19

Đà Nẵng phòng chống COVID-19 theo quy định với bệnh truyền nhiễm nhóm B

UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành công văn số 6093/UBND-SYT giao các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện triển khai điều chỉnh thực hiện các hoạt động phòng chống COVID-19 theo quy định đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân thực hiện 2K (khử khuẩn, đeo khẩu trang) ở nơi công cộng và cơ sở khám chữa bệnh để phòng bệnh COVID-19 và các bệnh khác; hướng dẫn đeo khẩu trang đối với người mắc COVID-19, người tiếp xúc, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19.

Việc đeo khẩu trang trong tình hình hiện nay là khuyến khích để phòng các bệnh đường hô hấp khác chứ không riêng COVID-19, đặc biệt nơi tập trung đông người, trên phương tiện công cộng.

UBND thành phố Đà Nẵng giao các sở, ngành, địa phương, đoàn thể thành phố cập nhật các văn bản, quy định hiện hành của Trung ương và các bộ, ngành chủ quản. Đồng thời, rà soát các văn bản do cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu UBND thành phố ban hành liên quan đến việc quy định, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các nội dung, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 không còn phù hợp với quy định hiện hành; đề xuất, tham mưu UBND thành phố bãi bỏ, điều chỉnh các văn bản; rà soát, bãi bỏ các văn bản phòng, chống dịch COVID-19 không còn phù hợp do đơn vị, địa phương ban hành.

Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm các nhóm theo quy định Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và các quy định hiện hành; kịp thời cập nhật, chủ động tham mưu UBND thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, cập nhật, điều chỉnh các nội dung liên quan đến phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, tổng hợp đề xuất các sở, ngành, địa phương liên quan, tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định bãi bỏ các văn bản của thành phố liên quan đến dịch bệnh COVID-19 không còn phù hợp, trước mắt là các văn bản của thành phố hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 là bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm.

Đà Nẵng phòng chống COVID-19 theo quy định với bệnh truyền nhiễm nhóm B- Ảnh 1.

Trước đó, ngày 19/10/2023, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 3896/QĐ-BYT về việc điều chỉnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19) từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2023.

Để thống nhất triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 thuộc nhóm B, Bộ Y tế đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức triển khai một số nội dung sau:

(1) Căn cứ thực tế tình hình dịch bệnh, thực hiện công bố dịch và hết dịch, tổ chức Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.

(2) Rà soát, bãi bỏ hoặc sửa đổi các văn bản, hướng dẫn đã ban hành thuộc thẩm quyền mà không còn phù hợp với tình hình khi COVID-19 chuyển phân loại từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B.

(3) Tổ chức triển khai thực hiện cắc hoạt động phòng, chống COVID-19 thuộc nhóm B theo các quy định và hướng dẫn sau:

– Về giám sát và phòng, chống dịch bệnh

+ Kế hoạch Kiểm soát, quản lý bền vững đối với dịch bệnh COVID-19 giai đoạn 2023 – 2025 ban hành kèm theo Quyết định 3984/QĐ-BYT ngày 29/10/2023 của Bộ Y tế.

+ Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định 3985/QĐ-BYT ngày 29/10/2023.

– Về điều trị và kiểm soát lây nhiễm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

+ Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định 2609/QĐ-BYT ngày 20/6/2023.

+ Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định 2671/QĐ-BYT ngày 26/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

+ Hướng dẫn phục hồi chức năng và tự chăm sóc đối với một số bệnh sau mắc COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định 1242/QĐ-BYT ngày 18/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Đà Nẵng phòng chống COVID-19 theo quy định với bệnh truyền nhiễm nhóm B- Ảnh 3.

Thường xuyên rửa tay bằng nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay để phòng bệnh.

(4) Về hướng dẫn thanh toán chi phí điều trị cho người bệnh mắc COVID- 19, chế độ chính sách cho người tham gia chống dịch COVID-19 và xây dựng nhu cầu, bảo đảm kinh phí khám bệnh, chữa bệnh và giám sát dịch bệnh khi dịch COVID-19 chuyển từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B thực hiện theo Công văn 6922/BYT-KHTC ngày 29/10/2023 của Bộ Y tế.

(5) Tăng cường truyền thông nguy cơ và các biện pháp phòng, chống dịch; khuyến khích thực hiện 2K (Khẩu trang – Khử khuẩn) để bảo vệ sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng, nhất là tại các điểm tập trung đông người như trên các phương tiện giao thông công cộng, tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh… Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và các chính sách có liên quan về phòng, chống COVID-19 để người dân hiểu, đồng thuận và chủ động tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button