Giáo Dục

Bộ GD&ĐT tiếp nhận bản mẫu sách giáo khoa lớp 5 để thẩm định

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa thông báo tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 5 và sách giáo khoa môn ngoại ngữ 1. Đây là một trong những phần việc quan trọng trong quy trình chuẩn bị triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 vào năm học 2024-2025. Trên cơ sở kết quả thẩm định, Bộ GD&ĐT sẽ phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5 dùng trong cơ sở giáo dục phổ thông để các địa phương lựa chọn, sử dụng trong các trường học từ năm học 2024-2025.

Theo đó, hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22-12-2017 và Thông tư số 05/2022/ TT-BGDĐT ngày 19-3-2022 của Bộ GD&ĐT. Các tổ chức, cá nhân gửi bản mẫu sách giáo khoa lớp 5 và sách giáo khoa môn ngoại ngữ 1 kèm theo hồ sơ thẩm định về Bộ GD&ĐT từ ngày 2-10/2023. Các tác giả lưu ý, tương ứng với mỗi bản mẫu của môn toán, tiếng Việt, lịch sử và địa lý – cần có 20 bộ/môn; các môn học, hoạt động giáo dục còn lại là 15 bộ/môn.

Lưu ý nếu hồ sơ gửi qua bưu điện, thời gian được tính theo ngày của dấu bưu điện đóng trên bưu phẩm.

Đặc biệt, số lượng bản mẫu sách giáo khoa của mỗi môn học, hoạt động giáo dục được đăng ký chính là căn cứ để Bộ GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định bản mẫu sách giáo khoa.

Địa điểm thẩm định tại Phòng D504 trụ sở cơ quan Bộ GD&ĐT, số 35 đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Đơn vị tiếp nhận hồ sơ: Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD&ĐT.

Trình tự giải quyết hồ sơ được thực hiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư 33.

Trước đó, Bộ GD&ĐT  đã thông báo tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 9 và lớp 12. Hiện nay, Bộ GD&ĐT vẫn đang tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định của các đơn vị theo kế hoạch.

Đáng chú ý, năm học 2023-2024, có 9 khối lớp đang học theo chương trình, sách giáo khoa mới gồm: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 và 11. Chỉ còn 3 khối lớp đang học theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 gồm: 5, 9 và 12. Theo lộ trình, 3 khối lớp này sẽ thực hiện chương trình mới từ năm học 2024-2025.

Trúc Chi (t/h Hà Nội Mới, Giáo Dục Việt Nam)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button