Thời SựTin Tức

1.543 thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh

1.543 thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh

17:13, 11/09/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2474/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên hệ thống Cổng Dịch vụ công tỉnh.

Theo đó, có 1.543 TTHC được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk, tại địa chỉ http://dichvucong.daklak.gov.vn; gồm: 375 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 2; 456 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3; 712 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 4.

Trong đó, cấp tỉnh có 1.249 TTHC (mức độ 2: 283 TTHC; mức độ 3: 359 TTHC; mức độ 4: 607 TTHC); cấp huyện có 191 TTHC (mức độ 2: 60 TTHC; mức độ 3: 39 TTHC; mức độ 4: 92 TTHC); cấp xã có 103 TTHC (mức độ 2: 32 TTHC; mức độ 3: 58 TTHC; mức độ 4: 13 TTHC).

Giao diện Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh chụp màn hình)
Giao diện Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh chụp màn hình)

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền theo các mức độ trực tuyến đã được công bố tại Quyết định này; thường xuyên rà soát, đề xuất để điều chỉnh và cập nhật kịp thời thay đổi về thông tin TTHC, thông tin về cán bộ, công chức trong quy trình giải quyết TTHC để đảm bảo việc triển khai, sử dụng liên tục và đồng bộ.

Sở Thông tin và Truyền thông duy trì, vận hành, phát triển hệ thống Cổng Dịch vụ công của tỉnh hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra; chủ trì, hướng dẫn, phối hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện chuẩn hóa, đồng bộ quy trình nội bộ và quy trình điện tử.

Đồng thời hướng dẫn việc điều chỉnh và cập nhật TTHC thay đổi về thông tin TTHC liên quan đến cung cấp dịch vụ công trực tuyến; chuẩn hóa các biểu mẫu, e-form; thực hiện chuẩn hóa mã TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh đồng bộ trạng thái hồ sơ giải quyết TTHC với Cổng dịch vụ công quốc gia, hoàn thành trong quý IV năm 2021; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cung cấp, tiếp nhận và giải quyết TTHC trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh.

Lan Anh
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button